پنل ارسال پیامک : خانه

در حال بارگزاری


شماره اختصاصی 5000 برای مشتریان

فروش تکی

رند ( تومان ) غیر رند ( تومان ) تعداد ارقام
15.000 10.000 14
50.000 25.000 13
100.000 30.000 12
120.000 40.000 11
200.000 60.000 10
400.000 200.000 9
1.000.000 3.000.000 8

فروش رنجی

رند ( تومان ) غیر رند ( تومان ) تعداد ارقام
120.000 80.000 13
600.000 400.000 12
1.500.000 1.000.000 11
2.000.000 1.400.000 10
5.000.000 3.000.000 9
14.000.000 9.000.000 8

شماره اختصاصی 3000 برای مشتریان

انتخابی (تومان) رندمی(تومان) تعداد ارقام
80.000 30.000 14
140.000 75.000 12
220.000 110.000 10
استعلام 300.000 9
استعلام 1.000.000 8
تمامی خدمات فوق با 20% تخفیف به نمایندگان ارائه می گردد