پنل ارسال پیامک : خانه





در حال بارگزاری
Untitled Document
1.000.000 تومان
هدیه
سایت داینامیک + سرخط 12 رقمی
تعرفه پیامک حداقل 95 ریال
سایت اختصاصی ،پرداخت آنلاین ،درج لوگو و...
کلیه امکانات ارسال و دریافت+ابزارهای ویژه
ابزارهای ویژه ارسال مانند: بانک اصناف ، دایورت ،ارسال مناسبتی و
ابزارهای ویژه مانند منشی ، مسابقه ،نظرسنجی ،بانک متن و
560.000 تومان
هدیه
سایت داینامیک
تعرفه پیامک حداقل 95 ریال
کلیه امکانات ارسال و دریافت+ابزارهای ویژه
ابزارهای ویژه ارسال مانند: بانک اصناف ، دایورت ،ارسال مناسبتی و
ابزارهای ویژه مانند منشی ، مسابقه ،نظرسنجی ،بانک متن و
200.000تومان
هدیه
سایت استاتیک
تعرفه پیامک حداقل 95 ریال
ابزارهای ویژه ارسال مانند: بانک اصناف ، دایورت ،ارسال مناسبتی و
ابزارهای ویژه مانند منشی ، مسابقه ،نظرسنجی ،بانک متن و
رایگان
تعرفه پیامک حداقل 95 ریال
ابزارهای ویژه ارسال مانند: بانک اصناف ، دایورت ،ارسال مناسبتی و
 1. امکانات کامل ارسال
 2. امکانات کامل ارسال
 3. امکانات متوسط ارسال
 4. امکانات اولیه ارسال

 1. دریافت نمایندگی هایپر
 2. دریافت نمایندگی ویژه
 3. دریافت نمایندگی حرفه ای
 4. دریافت نمایندگی رایگان










































  امکانات نمایندگی رایگان

 • هدیه ندارد
 • تعرفه پیامک حداقل 95 ریال
 • ابزارهای ویژه ارسال مانند: بانک اصناف ، دایورت ،ارسال مناسبتی، ارسال به ایرانسل، ارسال به تفکیک جنسیت، ارسال BTSو...
 • ابزارهای ویژه مانند منشی ، مسابقه ،نظرسنجی ،بانک متن و ...



  امکانات نمایندگی حرفه ای

 • هدیه سایت استاتیک
 • تعرفه پیامک 95 ریال
 • ابزارهای ویژه ارسال مانند: بانک اصناف ، دایورت ،ارسال مناسبتی، ارسال به ایرانسل، ارسال به تفکیک جنسیت، ارسال BTSو...
 • ابزارهای ویژه مانند منشی ، مسابقه ،نظرسنجی ،بانک متن و ...



  امکانات نمایندگی ویژه

 • هدیه سایت داینامیک (سایت حرفه ای با دسترسی کاربری)
 • تعرفه پیامک 95 ریال
 • کلیه امکانات ارسال و دریافت+ابزارهای ویژه
 • ابزارهای ویژه ارسال مانند: بانک اصناف ، دایورت ،ارسال مناسبتی، ارسال به ایرانسل، ارسال به تفکیک جنسیت، ارسال BTSو...
 • ابزارهای ویژه مانند منشی ، مسابقه ،نظرسنجی ،بانک متن و ...



  امکانات نمایندگی هایپر

 • هدیه سایت داینامیک (سایت حرفه ای با دسترسی کاربری) ، صد عدد شماره اختصاصی، پرداخت آنلاین
 • تعرفه پیامک 95 ریال
 • سایت اختصاصی ،پرداخت آنلاین ،درج لوگو و...
 • کلیه امکانات ارسال و دریافت+ابزارهای ویژه
 • ابزارهای ویژه ارسال مانند: بانک اصناف ، دایورت ،ارسال مناسبتی، ارسال به ایرانسل، ارسال به تفکیک جنسیت، ارسال BTSو...
 • ابزارهای ویژه مانند منشی ، مسابقه ،نظرسنجی ،بانک متن و ...


برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه کسب درآمد کلیک کنید و یا امکانات پنل کاربری