پنل ارسال پیامک : خانه

در حال بارگزاری

قوانین و مقررات

1- مسئولیت کلیه متون و محتوای پیام های ارسالی به عهده مالک پنل می باشد و شرکت رسانه سوم را از هرگونه ادعا،خسارت و یا شکایتی در این ارتباط مصون و مبرا می داند.
2- مالک پنل تعهد می نماید که هکر نبوده و اجازه هیچ گونه سو استفاده ای را به هیچ شخص حقیقی و حقوقی به منظور نفوذ و سامانه رسانه سوم نداده و در صورت وقوع مشکل از جانب او کلیه مسئولیت های پیش آمده را به عهده می گیرد.
3- در صورتی که رسانه سوم مجبور به وضع محدودیت هایی در زمانبندی انتقال پیامک های مربوطه به خریدار به علت بروز یا اعلام مشکلات یا شرایط بحرانی از سوی شرکت های اپراتور تلفن همراه کشور و یا مراجع ذیصلاح قانونی گردد، مالک پنل ضمن پذیرش شرایط بروز یافته، موظف به رعایت زمان بندی مذکور می باشد.
4- مالک پنل مجاز به ارسال پیامک به صورت ناشناس نمی باشد(پیام ناشناس پیامی می باشد که گیرنده پیام در زمان دریافت، قادر به شناسایی هویت فرستنده پیامک نباشد.)
5- کلیه مسئولیت و عواقب ارسال پیامک ناشناس که باعث وارد آمدن خسارت و یا اعمال جریمه از سوی اپراتورهای تلفن همراه کشور و یا سایر مراجع ذیصلاح قانونی به رسانه سوم گردد به طور کامل به عهده و متوجه خریدار بوده و مکلف به جبران آن می باشد.
6- مالک پنل در ارسال پیام های تجاری نباید از تیترهای فرستنده جهت مخفی نمودن هویت فرستنده و همچنین از عناوین موضوعی اشتباه یا گمراه کننده استفاده نمایند در غیر این صورت بایستی پاسخگو باشند.
7- ارسال هرگونه اس ام اس تشویش آمیز اعم از برنده شدن (که دریافت کننده پیام ملزوم به پرداخت مبلغی می باشد) ،وام و کلیه پیامک ها از این قبیل که مشکوک به خسارت مالی از یکسو خواهد بود غیرقانونی بوده و درصورت رویت پنل با کلیه امکانات آن شخص به تعلیق درآمده و مراتب به مراجع قانونی اطلاع داده خواهد شد
8- در صورت رعایت مقررات اطلاعات شخصی شما برای رسانه سوم محرمانه بوده و بدون مجوز مراجع قضایی در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار نخواهد گرفت.
9- در صورت عدم رعایت هریک از بندهای مندرج رسانه سوم مجاز می باشد بعد از اعلام سه مرحله اخطار اقدام به تعلیق سایت نموده.
10- مسئولیت کلیه آثار ناشی از ارسال پیام های خریدار برای مشتریان و جبران تمامی خسارت در مقابل کلیه دستگاه های بازرسی و نظارتی، به عهده خریدار می باشد و هیچ گونه مسئولیتی متوجه فروشنده نمی باشد.
11- رسانه سوم مجاز می باشد در صورت لزوم و یا بنا به درخواست مراجع قانونی و بازرسی مطابق ضوابط، نسبت به آشکار نمودن پیام ها یا مسدود نمودن آنها قبل از ارسال به کاربران اقدام نماید.
12- محتوای پیام ارسالی می بایست با هریک از اصول پنج گانه زیر مطابقت داشته باشد:
11.1. با اصول و مبانی دین اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت نداشته و در تضاد نباشد.
11.2. باعث تشویش اذهان عمومی نگردد.
11.3. مخل نظام و آرامش حاکم بر جامعه نباشد.
11.4. با سیاست های فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی کشور مغایرت نداشته باشد.
13- مالک پنل موظف به رعایت ضوابط، استانداردها و دستورالعمل های ابلاغی از سوی شرکت ارتباطات سیار، که به شکل کتبی از طرف فروشنده به خریدار ابلاغ می شود، می باشد.
14- مشتری تنها در صورت پرداخت کامل هزینه شارژ پیامک،اجازه ارسال خواهد داشت.
15- مبلغ پرداخت شده به هیچ عنوان بازگشت داده نمی شود.
16- کاربر حق هیچ گونه واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از این قرارداد را جزئا و یا کلا بغیر ندارد و هرگونه زیرفروش خدمات رسانه سوم ممنوع می باشد و در صورت مشاهده ، کاربر می بایست پنج برابر مبلغ تبادل شده را به عنوان خسارت به برند رسانه سوم پرداخت نماید.